Ubývá volná paměť

Problém: Po jisté době se zmenšuje velikost volné paměti ukazovaná příkazem free (top), i když systém celkem nic nedělá.

Odpověď: Podívejte se podrobně na výpis příkazu free.

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    127872   125076    2796   80492   24456   52320
-/+ buffers/cache:   48300   79572
Swap:    266224    2692   263532

Systém používá volnou paměť podle potřeby jako vyrovnávací paměť pro diskové operace (buffers, cached). Ta je označená jako použitá (kolonka used), ale lze ji kdykoliv uvolnit a přiřadit aplikacím - proto je ve výpisu i řádek -/+ buffers/cache, podle něj poznáte, kolik je po odečtení/přičtení vyrovnávacích pamětí obsazeno/volno. Takže podstatný je údaj na druhém řádku v kolonce free. Teprve větší a trvalé zaplnění odkládacího prostoru (swap) si říká o zvětšení paměti nebo o celkovou revizi systému.

Odkazy: