Jak na funkce v emacsu

Otázka: Nemohu najít, jak v emacsu nastavit zvýrazňování v souborech .jsp podobně jako to má .java. Kde se to nastavuje?

Odpověď: Přidejte si do ~/.emacs např. tohle:

 
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.jsp$" . jsp-mode))

Jak to rychle najít sám i bez hlubších znalostí?

Emacs dokáže vysvěcovat syntaxi v souborech s příponou java. Řetězec java bude někde uložen, pravděpodobně v nějaké proměnné.

M-x apropos-value RET java RET

A hned první proměnná vypadá opravdu zajímavě :-).

Jak se rychle o nalezené proměnné dozvědět více?

Zde je popsáno, ve které kapitole manuálu je proměnná popsána.

Pokud se ptáte, jak něco udělat v Emacsu, ptejte se "Jak to udělat?", ne "Lze to udělat?".
[PJ]