Kopírování svazku

Chci zkopírovat svazek nebo celý disk jinam. Které příkazy se na to dají použít?

Možností je mnoho, jsou různě rychlé a mají různé výhody a nevýhody.

 1. Vůbec nejjednodušší je použít interaktivního správce souborů, jako je mc, Midnight Commander.
 2. Nejčastěji používaný je příkaz cp s přepínačem -a, např.
  cp -a /bin /dev /home /root /var /boot /etc /lib /sbin /usr /mnt/disk2
  
  Znamená to zkopírovat vyjmenované adresáře do svazku připojeného do /mnt/disk2. Nekopírují se např. /proc, /mnt nebo lost+found. U /dev je kopírování sporné a může vést k neočekávaným problémům.
 3. Koncepčně nejsprávnější je použít archivovací programy tar nebo cpio:
  tar cf - |(cd cil; tar xf -)
  
  cd /zdroj
  find . -print | cpio -pmd /cil
   (nebo lépe)
  find . -print0 | cpio -pmdaV0 /cil
  
 4. dump/restore: zachovává díry v děravých souborech, zachovává ext2 atributy.
  mount /dev/hdc1 /mnt/hdc1
  dump -0uf /dev/hda1 | (cd /mnt/hdc1 ; restore -rvf - ) 
  
 5. Pokud mají disky stejnou geometrii, mohou se zkopírovat na velmi nízké úrovni:
  dd if=/dev/hdc of=/dev/hdd
  
  U živého filesystému mohou nastat nepředvídatelné potíze - ideální je init 1, nebo aspoň remount na ro.
 6. Můžete také problém obejít a vše nechat při starém, jenom změnit záznamy v /etc/fstab.
 7. V Hard-Disk-Upgrade mini HOWTO je velmi podrobný návod (i na webu).

Na co je třeba dát pozor: