Jak zadat hesla neinteraktivně

Otázka: Je možné zadat hesla k uživatelským účtům neinteraktivně v dávce?

Odpověď: Ano, a to hned několika způsoby. Přímo k tomuto úkolu je určen program chpasswd (8), chpasswd - update password file in batch. Předhodí se mu soubor, ve kterém jsou napsány dvojice jméno:heslo a program hesla do systému korektně zavede. Pokud jsou k dispozici hesla již v zakódováné podobě, např. při přenosu z jiného stroje, použije se přepínač -e. Předpokládá se, že účty již existují.

Novější verze programu passwd jsou vybaveny přepínačem --stdin (ev. pouze -s), který také umožní neinteraktivní zadání hesla k jednomu účtu.

Program smbpasswd pro správu hesel na samba serveru má možnost zadat heslo přímo na příkazovém řádku, ale mějte na paměti riziko spojené s možností jeho odpozorování jiným uživatelem.

Poznámka: Soubor s hesly je samozřejmě nutné ochránit před čtením ostatními uživateli, jinak ochrana hesly postrádá smysl.

Odkazy: