Syntéza zvuku

FM syntéza
Starší, jednodušší metoda, je na každé zvukové kartě. Zvuk hudebního nástroje se emuluje pomocí směšování generovaných sinusových signálů.
Wavetable syntéza
Zvuk hudebního nástroje se vytváří pomocí tabulky vzorků - zaznamenaných a digitalizovaných zvuků skutečných nástrojů a jiných přirozených zvuků. Vzorek obvykle zachycuje nasazení zvuku a krátký úsek jeho ustálené podoby. Kvalita a věrohodnost výsledného zvuku závisí na kvalitě pořízení záznamů, na rozsáhlosti tabulky vzorků a na volbě prolínání jednotlivých fází signálu.
Syntéza fyzikálním modelováním
Nová, nepříliš rozšířená, ale nejslibnější. Na druhé straně klade vysoké nároky na procesor. Metoda vychází z analýzy vzniku zvukového rozruchu a na jejím základě emuluje zvuk vibrujícího systému pomocí softwarové analogie.

MIDI

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) je digitální rozhraní pro hudební elektroniku. Mezinárodní standard platí od počátku 80. let. General MIDI (GM) je standard uspořádání zvuků a funkcí elektronického nástroje nebo zvukové karty, definice 128 programů, které musí každý výrobce označující svůj výrobek značkou GM respektovat. Roland GS (General Synthesizer) je jiná specifikace standardní sady MIDI zvuků, s GM se mírně překrývá; nabízí minimálně 224 zvuků, 8 sad bicích, 2 DSP jednotky.

Rozhraní MIDI je koncipováno jako sériový kanál, který přenáší osmibitové informace ohraničené Start a Stop bitem. Nejedná se o výměnu skutečných zvukových vzorků, ale o instrukce, které zvukové kartě říkají vše o požadovaném zvuku (nástroj, tón, intenzita, trvání a další údaje). MIDI soubory jsou proto ve srovnání např. s WAV soubory velmi malé. Příjemce těchto souborů však musí být schopen podle příkazů zvuk syntetizovat, podle kvality vzorků na zvukové kartě tak činí lépe nebo hůře.


Literatura:
Změna kódování
Nerozumíte něčemu? Chybí vám něco? Napište mi.