(c) NASA  Úvod

Vítejte
Tento web byl vytvořen pro podporu výuky logiky na MU.

Welcome
For English version of this site click the link (or the little flag on the right).

Kurzy Logika I, II na KF FF MU
Charakteristika: Cílem kurzů je seznámit humanitně orientované posluchače se základními pojmy logiky (vyplývání, resp. logický důsledek, důkaz, ...) a základními formálními systémy (výroková logika, predikátová logika prvního i vyšších řádů, další logiky).

 • Informace k předmětům Logika I (PHBL1) se nachází v sekci
  Výroková logika.
 • Informace k předmětům Logika II (PHBL2) se nachází v sekci
  Predikátová logika.
 • Viz též sylaby předmětů v IS MU a dále e-kurzy v Elfu (Moodle na FF MU).

Související předměty na MU - matematická logika
Kurzy Logika I, II se učivem zákonitě překrývají s úvody do logiky pro matematicky (informaticky, ...) orientované posluchače.

 • Informace k matematické (i komputační) logice (nejen) na MU se nachází v sekci Matematická logika.
 • Viz též sylaby dalších předmětů s tématem "logika" v IS MU.

Související předměty na KF FF MU - filozofická / neklasická logika
Absolvování kurzů Logika I, II je přirozenou podmínkou pro kurzy zaměřené na systémy a problémy filozofické i neklasické logiky. Jak filozofická, tak neklasická logika (tyto dva termíny se obsahově překrývají) jsou do značné míry matematizovanými obory, mohou tedy být zahrnuty v některých předmětech vyučovaných na Přírodovědecké fakultě či Fakultě informatiky MU.

 • Informace k filozofické logice (nejen) na MU se nachází v sekci Filozofická logika.
 • Viz též sylaby dalších předmětů s tématem "logika" v IS MU.

_____________________________________________________________

Úvod | Autor, kontakt: Jiří Raclavský, 1999 | Nahoru

Poslední změna: 23/06/2020