Belief Attitudes, Fine-Grained Hyperintensionality and Type-Theoretic Logic       Základy logiky přesvědčení       Transparentní_intenzionální_logika       Klasická predikátová logika       Klasická výroková logika       Pojmy a vědecké teorie       Individua a jejich vlastnosti       Jména a deskripce

  KNIHY jsou popsány na samostatné [stránce].
VYBRANÉ ČLÁNKY:

    logika

    paradoxy a sémantické pojmy

    sémantika přirozeného jazyka, formální metafyzika

    recenze

Pro seznam všech publikací viz oficiální seznam.

Jiří Raclavský 5/2019

-->