Umělci

Zmíním se zde jen o čtyřech nejvýznamnějších a svým dílem nejvýraznějších umělcích Osmy.

Emil Filla – po začátcích v duchuEmil Filla impresionismu se stává nejvýraznějším českým expresionistou. Jeho nejznámějším dílem je Čtenář Dostojevského – člověk zhroucený tíhou života, jak ho sám spisovatel popisuje, mrtvolná tvář barvy síry je typická barvová kvalita expresionistického pojetí barvy. Filla používá barvy v symbolickém významu, kde dokonale vystihuje pocit hnusu, rozkladu, tlení. Dále však už nad expresí nabývá vrchu spíše zájem o skladebnost, směřující postupně ke kubismu.

Antonín Procházkamalíř působící v Brně. Jako první maloval obrazy v duchu Munchova díla (Milenci). Nejvýznamnější je asi obraz Hráči karet, vystavený v Pražákově paláci v Brně. Podobný motiv zobrazovali i Kubišta s Fillou, neboť u hráčů lze dobře vystihnout napětí mezi aktéry hry. Jeho žena, Linka Procházková, se zúčastnila druhé výstavy Osmy.

Bohumil Kubištaznámá jsou spíše jeho kubistická díla. Expresionismus tvoří pod vlivem Muncha. Příkladem jeho expresionistické tvorby je například malba Schopenhauer. Byl velkým obdivovatelem Pabla Picassa, který ho ale bohužel rád neměl a považoval ho jen za napodobovatele jeho vlastního díla. Líbilo se mu pouze jeho „kubistické“ jméno.


Otakar Kubín byl označován jako „nejfrancouzštější z českých malířů“ a na rozdíl od ostatních členů skupiny nepodléhal Munchovu vlivu, jeho vzory byli Paul Gaughin a Vincent van Gogh. Společně s Fillou byl později členem Mánesa a nepřešel ke kubismu jako ostatní malířů, ale spíše k novoklasicismu. Oblíbil si motivy krajin a polí. Portrétům se takřka nevěnoval.