Děkani filozofických fakult ve společném prohlášení připomínají význam i zodpovědnost humanitních a sociálních věd

27. 11. 2019

Členové Asociace děkanů filozofických fakult ČR, mezi něž patří i děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc., společně jednali ve dnech 25.–26. listopadu 2019 o uplatnění absolventů humanitních a sociálněvědních oborů, vzdělávání budoucích učitelů či možnostech spolupráce s Asociací děkanů přírodovědných fakult a Asociací děkanů pedagogických fakult. Na setkání, které tentokrát hostila Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, vzniklo také prohlášení věnované nedávnému kulatému výročí sametové revoluce s názvem Třicet let humanitních věd ve svobodné společnosti. Děkani v něm mimo jiné připomínají význam vysokoškolského vzdělání pro kultivaci veřejného života: 

„Hlásíme se ke spoluzodpovědnosti za českou společnost a zavazujeme se nadále se intenzivně podílet na jejím rozvoji šířením vzdělanosti a kultury, formováním veřejné debaty, posilováním aktivního občanství a odborně fundovaným řešením mnohačetných výzev, jimž Česká republika v dnešním globalizovaném světě čelí.“

Asociace děkanů je volné sdružení představitelů filozofických fakult České republiky, jehož cílem je udržovat a zvyšovat úroveň vzdělávání a bádání v humanitních oborech na filozofických fakultách v České republice. První zasedání Asociace děkanů se  uskutečnilo v dubnu 2010 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Více článků

Přehled všech článků