Dva obory jsou víc než jeden. Jak a proč na sdružené studium

Chcete získat unikátní dovednosti a znalosti a zároveň zvýšit svoji uplatnitelnost na trhu práce? Vystudujte dva obory současně, klidně i v netradiční kombinaci. V článku níže zjistíte, jak studium dvouoboru funguje a jak se na něj správně přihlásit.

15. 2. 2023

Jedním ze studijních plánů, který můžete zvolit při podávání e-přihlášky, je sdružené studium. Za tímto pojmem se skrývá něco, čemu se dříve říkalo studium dvouoborové. Ovšem na rozdíl od původního dvouoborového studia, současné sdružené studium je tzv. asymetrické – jeden studijní program je v něm hlavní a jeden vedlejší. V hlavním studijním programu studujete více předmětů (během bakalářského studia celkem 120 kreditů ze 180) a také v něm budete psát bakalářskou práci.

Nebude to náročné? Má to cenu?

Přestože kreditové požadavky jsou ve sdruženém studiu na obou oborech nižší než u studia jednooborového, i tak samozřejmě studium dvou oborů najednou představuje o něco větší zátěž. Musíte totiž proniknout do tajů dvou vědních disciplín a získat potřebné znalosti v obou z nich. Trochu těžší může být také sestavování rozvrhu, jelikož se vám mohou předměty z obou oborů překrývat. To je bohužel daň za to, že u nás na fakultě můžete kombinovat mezi sebou téměř cokoliv. Všechno se však dá nějak vyřešit – jeden z předmětů, které se překrývají, si můžete zapsat v jiném semestru nebo se s vyučujícími individuálně domluvíte na střídavé docházce.

Ovšem pokud vytrváte a dokážete získané poznatky z obou oborů následně propojit, zvláště jde-li o netradiční kombinaci, může se z vás po absolvování stát velice zajímavá komodita na trhu práce. Vždyť kolik lidí umí velmi dobře polsky a zároveň se může pochlubit diplomem z ekonomie? Kolik vystudovaných historiků si dokáže naprogramovat vlastní databázi? I tradičnější kombinace však mají svůj smysl: výborně se doplňují studia různých jazyků a literatur, dějin divadla a filmové vědy, filozofie a religionistiky atd. Zvláště pokud uvažujete o učitelské dráze, aprobace ze dvou předmětů je v podstatě standardem.

Co a jak je možné kombinovat?

V rámci filozofické fakulty můžete obory kombinovat víceméně volně, mezi fakultami však existují pouze vybrané kombinace. Možné varianty a kombinace najdete v detailu každého studijního programu na webu (v sekci Možnosti studia) nebo v e-přihlášce.

Není možné podat přihlášku do zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu (tzn. nelze se hlásit do sdruženého studia XY a zároveň YX). Varianta XY a YZ je však možná. V rámci sdruženého studia také nelze kombinovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými formami studia (čili prezenční a kombinované neboli dálkové studium).

TIP 1: Při podávání přihlášky myslete na „zadní vrátka“, a i pokud chcete studovat ve sdruženém studiu, dejte si do druhé priority program z hlavního studijního plánu jako jednoobor. Kdybyste se totiž náhodou nedostali na program ve vedlejším plánu, nemohli byste se ke studiu zapsat vůbec. Více o funkci priorit v e-přihlášce se dočtete zde.

TIP 2: Pamatujte, že studijní program, do kterého podáváte přihlášku, může být v prioritách pouze jako jednoobor nebo jako hlavní plán sdruženého studia. Pokud byste si chtěli jako další pojistku dát jednooborově i vedlejší studijní plán z vaší vybrané kombinace, musíte do něj podat samostatnou přihlášku.

TIP 3: Nezapomeňte také, že pro přijetí do sdruženého studia musíte splnit podmínky hlavního i vedlejšího studijního programu, což se týká i prominutí přijímací zkoušky.

Bonus navíc: změny studijních plánů

Důležitá informace závěrem je, že po prvním a druhém semestru studia máte možnost požádat o změnu studijního plánu. Můžete si tedy například zrušit studium programu ve vedlejším plánu a hlavní převést na jednoobor, kdyby se ukázalo, že vedlejší program pro vás není nebo že studium dvouoboru je nad vaše síly. Funguje to však i obráceně: z jednooboru můžete udělat hlavní studijní plán a přibrat si k němu nějaký vedlejší obor, případně svůj stávající vedlejší obor vyměnit za jiný, pokud na něm bude volná kapacita. Více o změnách studijního plánu se dočtete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.