Fakulta žije letními školami

30. 6. 2017 Ondřej Krajtl

XXVI. Letní univerzita Vzdělávací nadace Jana Husa, 28. 6. – 2. 7. 2017

V posledním červnovém týdnu se již po šestadvacáté otevírá mezinárodní Letní univerzita Vzdělávací nadace Jana Husa, kterou spoluorganizuje Ústav románských jazyků a literatur FF MU. Univerzitní centrum v Telči přivítá ve dnech 28. června až 2. července doktorandy a mladé vědce z oborů filozofie, lingvistiky, literatury a výtvarného umění. Tématem letošních přednášek a workshopů je Zvíře a zvířeckost.

XXV. Letní škola klasických studií, 1. – 4. 7. 2017

Antika bývá vnímána jako doba velkých vypravěčů a pozorných posluchačů. Řekové a Římané byli také ale milovníky podívaných všeho druhu, ať už se jednalo o sváteční průvody, teatralizovaná sportovní utkání či opulentní divadelní představení. I jejich každodennost byla prostoupena uměním, např. sochami, reliéfy zdobícími fasády či freskami v soukromí vil. Podobám vizuálního odkazu antiky v pozdější evropské kultuře až do současnosti se bude věnovat XXV. Letní škola klasických studií s názvem Eikón, imago, simulakrum: Obrazy a vizualita antiky. Od prvního do čtvrtého července ji v areálu fakulty na ulici Arna Nováka společně pořádá Katedra divadelních studií FF MU a Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR.

 

Central Europe: A Birthplace of Modernity, 12. – 31. 7. 2017

Už tradičně bude filozofická fakulta hostit studenty z celého světa, jejichž zájmem je kultura a umění středoevropského prostoru na přelomu 19. a 20. století. Letní škola Central Europe: A Birthplace of Modernity, pořádaná ve dnech 12.–31. července 2017, nabídne přednášky, diskusní semináře, filmové projekce, kulturní program i exkurze do okolí Brna.  

Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 50. jubilejní ročník, 15. 7. – 12. 8. 2017

Jubilejní padesátý ročník letos oslaví významná mezinárodní akce – Letní škola slovanských (bohemistických) studií. Kabinet češtiny pro cizince FF MU již půl století připravuje intenzivní kurz českého jazyka pro cizince, doplněný o cyklus přednášek, besed, speciálních seminářů z českého jazyka, literatury a české kultury vůbec. Do programu, který probíhá od 15. července do 12. srpna, je zahrnuta řada výletů na zajímavá místa Moravy a Čech, kulturních akcí, večerních projekcí českých filmů a společenských večerů. 

Prostor v architektuře a Brněnská škola umění, 24. – 26. 8. 2017

Letní workshop Semináře dějin umění FF MU Brno pod odbornou záštitou prof. Jiřího Kroupy se bude věnovat otázce architektonického prostoru. Navazuje na výzkum uvedeného fenoménu v Brněnské škole dějin umění, jež si v letošním roce připomíná devadesát let od svého založení. Zároveň přiblíží současné badatelské přístupy k tomuto problému. Během prvního dne zazní přednášky předních českých historiků umění a architektů, a to v novém přednáškovém prostoru vily Stiassni. Přednášky budou přístupné i veřejnosti. Přednáškovou část zakončí slavnost v zahradě vily. V dalších dvou dnech pokračuje program pro studenty návštěvami jednotlivých významných architektonických památek města Brna. Cílem všech dílčích akcí je představit současné přístupy k tématu architektonického prostoru a zdůraznit odkaz Brněnské školy dějin umění v dané problematice. Workshop Prostor v architektuře a Brněnská škola umění se koná od 24. do 26. srpna.  

Politics and Aesthetics of the Common: cultural performances and public sphere, 31. 8. – 3. 9. 2017

Výčet letních škol spolupořádaných filozofickou fakultou uzavírá mezinárodní interdisciplinární workshop Politics and Aesthetics of the Common: cultural performances and public sphere. Tři smíšené česko-polské pracovní skupiny stráví tři dny zkoumáním vztahů mezi kulturními performativními akcemi a rituály ve veřejném prostoru. Do Josefova u Jaroměře zvou ve dnech 31. srpna až 3. září Katedra divadelních studií FF MU, Katedra divadelních a filmových studií UP v Olomouci a Instytut Kultury Polskiej Varšavské univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.