Finance i kredity. V době pandemie podporuje fakulta komunitní život studentů různými způsoby

Studenti i studentské spolky mohou žádat o podporu určenou pro rozvoj komunitního života na fakultě. Jednotlivci si mohou zapsat také speciální kurz a získat kredity za dobrovolnickou činnost.

21. 2. 2021

Podpořit a ocenit mimořádné výkony studentů všech typů studijních programů se rozhodlo vedení fakulty prostřednictvím nového Stipendijního programu na podporu studentských komunit Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který byl zveřejněn v opatření FF MU č. 1/2021.

Jeho účelem je motivovat studenty k aktivitám, jež by rozvíjely komunitní život FF MU s využitím inovativních přístupů a při dodržení všech protiepidemických opatření. Může se jednat např. o podpůrnou činnost zaměřenou na překonávání důsledků karanténních opatření (izolace, ztráta motivace ke studiu apod.), organizaci diskusí a přednášek, kulturní a uměleckou činnost (pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, autorských čtení apod.) či autorskou tvorbu. Stipendijní program je dotován částkou 200 000 Kč. Vedení fakulty věří, že opatření přispěje ke zmírňování negativních dopadů pandemie na soužití akademické obce.

Do aktuálního kola stipendijního programu lze podávat žádosti až do neděle 7. března 2021

Podrobnosti

S podporou komunitní a dobrovolnické činnosti studentů souvisí také nově vypsaný předmět Dobrovolnictví, který umožňuje získat za tyto aktivity dva kredity (v rámci tzv. volitelných předmětů). Předmět si k prvnímu únoru zaregistrovalo již 39 posluchačů. Vedení fakulty veškeré dobrovolnické aktivity oceňuje, protože zapojení studentů napomáhá nejen obohacovat společnost, ale také rozvíjet a kultivovat osobnost posluchačů samotných.  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.