Fortifikační systémy i transformace českých základních škol: Grantová agentura ČR podpoří základní výzkum na fakultě

17. 2. 2020 Ondřej Krajtl

V rámci posledního kola Grantové agentury ČR podala FF MU v kategorii Standardních projektů (STD) celkem 25 návrhů, z nichž bylo podpořeno 9 projektů. Realizováno jich ale nakonec bude jen osm, jelikož se jedna z úspěšných žadatelek rozhodla upřednostnit projekt EXPRO souběh projektů není dle pravidel možný. 

Přehled podpořených Standardních projektů

V kategorii projektů EXPRO, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, podala FF MU celkem čtyři návrhy. Uspěl jeden, u kterého je fakulta partnerským řešitelem. Celá univerzita získala v této kategorii podporu pouze pro tři projekty. 

Podpořený EXPRO projekt

Standardní projekty GA ČR se zahájením řešení v 2020 (data za celou ČR)

  • počet podaných návrhů projektů: 1 889
  • počet hodnocených návrhů projektů: 1 867
  • počet financovaných projektů: 457
  • úspěšnost: 24,48 %
  • úspěšnost FF MU: 36 %

EXPRO projekty GA ČR se zahájením řešení v 2020 (data za celou ČR)

  • počet podaných návrhů projektů: 134
  • počet hodnocených návrhů projektů: 133
  • počet financovaných projektů: 22
  • úspěšnost: 16,54 %
  • úspěšnost FF MU: 25 %

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.