Grantové projekty badatelů z fakulty jsou úspěšné, Technologická agentura ČR skýtá nové příležitosti

Technologická agentura České republiky slouží k financování projektů aplikovaného výzkumu a k propojování výzkumníků s podnikateli. Mezi více než desítkou jejích programů se nachází prostor i pro humanitní a společenské vědy, který badatelé z filozofické fakulty dokážou využít. 

5. 5. 2020 Radek Návrat

Program Éta Technologické agentury ČR nese podtitul Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění a od roku 2018 navazuje na starší, podobně koncipovaný program Omega. Předpokládá se, že bude fungovat až do roku 2023, přičemž suma, se kterou hospodaří, dosahuje téměř dvou a půl miliard korun. A právě z tohoto objemu peněz se v letošním roce podařilo zahájit financování sedmi projektů filozofické fakulty. Program Éta během tří let své působnosti zaštítil již dvacítku projektů výzkumníků z FF MU a Technologická agentura ČR se po Grantové agentuře ČR stala v rámci fakultních projektů druhým nejčastějším podporovatelem v rámci projektů podávaných zaměstnanci fakulty

„Našim badatelům se podařilo rychle reagovat na změnu v projektových formátech.“

prof. Lukáš Fasora
proděkan pro výzkum a rozvoj

Nárůst nového způsobu podpory umožnila především odpovídající odezva ze strany samotných výzkumníků, což vyzdvihl proděkan pro výzkum a rozvoj profesor Fasora: „Našim badatelům se podařilo poměrně rychle reagovat na změnu v projektových formátech TA ČR ve smyslu jejich otevření aplikačnímu výzkumu ve společenských a humanitních vědách.“ Tento fakt dokládají i data, podle nichž je tempo růstu počtu projektů přihlášených do programu Éta v případě filozofické fakulty zhruba trojnásobné oproti celorepublikovému průměru, přičemž úspěšnost je téměř dvojnásobná. 

O úspěších fakulty lze však mluvit také v rámci programů vypisovaných Grantovou agenturou ČR. Ačkoliv počet zde podaných i přijatých žádostí v posledních dvou letech klesal, vedoucí fakultního oddělení výzkumu a vývoje Markéta Jurášová upozorňuje, že je třeba zohlednit skutečnost, že v každém roce jsou vyhlašovány jiné kategorie s odlišnou alokací finančních prostředků.  Navíc je pro rok 2021 je v kategorii Standardních projektů evidováno už přes šedesát návrhů, což představuje rekordní číslo. K otázce úspěšnosti Jurášová dodává: „Vždy se držíme nad republikovým průměrem úspěšnosti, a to dosti výrazně a soustavně.“

„Chtěli bychom na fakultu přivést více projektů mezinárodního věhlasu.“

prof. Lukáš Fasora
proděkan pro výzkum a rozvoj

Výsledky z grantových řízení jsou pak podle proděkana Fasory potvrzením výzkumného rázu naší fakulty. I přesto je zde ale prostor pro zlepšování, který se nachází zejména v oblasti juniorských projektů. Oddělení výzkumu a vývoje se tak v součinnosti s vedením fakulty začalo na tyto projekty více zaměřovat, snaží se zvýšit povědomí o programovém schématu a mladé akademiky projektově podpořit. Kromě úsilí o zlepšení výsledků začínajících badatelů podporuje fakulta i ustavení nadnárodních projektů. Proděkan Fasora pak v této souvislosti zmiňuje úspěchy v programu EXPRO, jež mohou otevřít cestu k projektům pod záštitou European Research Council. Navzdory tomu, že při Semináři dějin umění jeden takovýto prestižní výzkum probíhá, „naše ambice jsou vyšší a chtěli bychom na fakultu přivést více podobných projektů,“ doplňuje profesor Fasora. 

Úspěšní řešitelé a jejich projekty:

  • Petr Elbel: Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze
  • Peter Milo: Optimalizovaná archeologická predikce v procesu přípravy staveb velkého rozsahu
  • Roman Novotný: Institut forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně emancipačního designu a architektury
  • Pavel Skopal: Relační databáze, mapové projekce a vizualizace dat pro účely propagace, vzdělávání a podpory turismu – realizace na příkladu zlínské filmové kultury
  • František Svoboda: Opětovné zhodnocování kulturního kapitálu ve výrobě a podpora jeho prezentace
  • Čeněk Šašinka: Vzdělávání v kolaborativní imerzivní virtuální realitě
  • Radim Štampach: Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku

Program Éta TA ČR je určen k financování projektů z oblasti humanitních a sociálních věd. Jeho činnost byla zahájena v roce 2018 a s fungováním se počítá až do roku 2023. Ideové ukotvení programu spočívá především v předpokladu širší společenské transformace pod hlavičkou průmyslu 4.0. Struktura programu má čtyři oblasti – člověk a společnost; člověk a prostředí pro jeho život, člověk a ekonomika; člověk a společenský systém.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.