Jazykový kurz v portugalštině přibližuje různé vědní obory

Obohatit si slovní zásobu v oblasti kultury nebo aplikované matematiky? Porozumět odborným tématům, jakými jsou finance, rodinné právo či medicína? To vše zájemcům zdarma nabídne základní jazykový kurz v portugalštině Massive Open Online Course (MOOC), který studenty vybaví jazykovými znalostmi tak, aby dokázali efektivně řešit každodenní situace v portugalském univerzitním prostředí.

22. 3. 2023 Markéta Stulírová Věda a výzkum

Zleva Adéla Křížová, Michaela Dechťarová a Iva Svobodová. Foto: Tereza Netolická

Podle koordinátorky týmu Ivy Svobodové z Ústavu románských jazyků a literatur FF MU je cílem vytvořit jazykové portugalské výukové materiály se zaměřením na různé vědní obory zastoupené na vysokých školách. „Jazykový kurz je určen hlavně slovanským studentům, kteří se chtějí zúčastnit studijní stáže Erasmus v Portugalsku a v Itálii. Společně s Univerzitou v Portu, hlavním partnerem portugalské části projektu, vytváříme jednak volně dostupný základní jazykový kurz v portugalštině, jednak také řadu odborných výukových online zdrojů obecně spadajících pod pojem OERs (Open educational resources),“ vysvětlila Svobodová.

Stážisté podle ní získají v portugalštině úvodní vhled do studovaných oborů – konkrétně do medicíny, ekonomie, práva, matematiky, filologie a společenských věd, do nichž je zahrnuta žurnalistika a také téma migrace.

Dialogy napříč různými vědními obory připravují tři desítky studentů bakalářského a magisterského oboru. „Kromě toho zpracovali i téma akademických slavností zvaných Queima das fitas a sportovně-kulturních univerzitních aktivit, například UP running pelo autismo,“ dodala Svobodová s tím, že vytvořené audiovizuální zdroje doplňují různé kvízy a jiná interaktivní cvičení zaměřená na porozumění textu a obecný přehled o daném oboru.

Vytvořené studijní materiály jsou rozděleny do sekce B1, B2 a C1 SERR. Studenti, kteří se na projektu podílejí, jsou vybíráni dle úrovně znalosti portugalštiny a musí mít o spolupráci zájem. „Díky projektu mohou získat své mnohdy první profesní zkušenosti, což může být výhodné například při hledání budoucího zaměstnání,“ uvedla Svobodová. Zapojeny jsou ale například také portugalské studentky lékařské fakulty. Zajímavostí taktéž je, že všechny části výukových zdrojů obsáhnou překlad odborné slovní zásoby do českého, polského, makedonského i anglického jazyka. Již dříve vznikla verze francouzská a španělská.

„Některé výukové materiály jsme již prezentovali na mezinárodních konferencích a u odborného publika získaly pozitivní ohlas.“

Iva Svobodová
koordinátorka týmu

Spolu s Ivou Svobodovou na projektu spolupracují další dva interní a jeden externí vyučující a dva technici. Lektorka Fátima Néry Plch monitoruje kvalitu a jazykovou správnost materiálů a tvoří různá gramatická a lexikální cvičení. Gilda Maria Seara Machado z Institutu Camões v Praze pomáhá s jazykovou korekturou a nahrává některé audiovizuální materiály. Eva Batličková má na starost různé odborné texty, tvorbu prezentací a diseminační aktivity. Technické zpracování pak řeší Irina MatusevichMartin IngrCentra informačních technologií.

Univerzitní tým měl již možnost představit některé výukové materiály na mezinárodní konferenci Language MOOCs and OERs: new trends and challenges v Portu. „Také jsem je prezentovala v rámci výukové stáže na Univerzitě v Algarve. Obě akce byly na podzim 2022 a mile mne překvapil pozitivní ohlas, který naše společná práce měla u odborného publika. To mimo jiné velmi chválilo jazykovou úroveň našich studentů portugalštiny,“ dodala Svobodová.

Vše vzniká pod hlavičkou projektu Romance languages for Slavic-speaking university students (Erasmus+, 2021-1-IT02-KA220-HED-000027501), jehož hlavním koordinátorem je italská univerzita Università per Stranieri di Perugia. Ta si zvolila několik zahraničních partnerů, mezi nimi také portugalskou sekci Ústavu románských jazyků a literatur FF MU.

Snažíme se portugalštinu přiblížit mladým lidem

Michaela Dechťarová

Studentka bakalářského studijního programu Portugalský jazyk a literatura Michaela Dechťarová přispěla kulturním tématem a rozhovorem o pořádání portugalského festivalu. Do výuky se podle ní mohou zapojit například i středoškoláci.

Jak jste se ke spolupráci na projektu dostala?

Oslovila nás docentka Svobodová a požádala nás, zda bychom mohly natočit rozhovor, který v rámci tohoto projektu vytvoříme. Přišlo nám to jako skvělý nápad, protože i když je portugalština úžasný jazyk, není příliš rozšířená. Byla to tedy možnost, jak portugalštinu touto moderní formou dostat blíže k mladým lidem.

Jak byste projekt přiblížila těm, kdo o něm zatím neslyšeli? Co nabízí, pro koho je určen?

Je to podle mě skvělá možnost, jak interaktivní a zábavnou formou přiblížit portugalštinu. Už jen například to, že jsme se na projektu podíleli my, nerodilí mluvčí, může někoho motivovat k zapojení. A výuky se nemusí účastnit jen lidé, jejichž cílem je studium v zahraničí. Projekt je určený i těm, kdo mají portugalštinu jako druhý jazyk, což může být užitečné například i na středních školách a gymnáziích.

Výukové programy obsáhly několik tematických okruhů, jakou část jste měla na starosti vy?

Téma jsme si mohli vybrat. S kolegyní Terezou Halačkovou jsme si zvolily sekci kultury, a mluvily jsme o studentském portugalském festivale. Pořádají ho studenti, aby přivítali nové studenty univerzit v Portugalsku. Člověk se tak dozví o portugalské kultuře, a současně se přiučí portugalskému jazyku.

Kolik času jste projektu věnovala?

Když jsme se s kolegyněmi rozhodly zapojit se, bylo to hlavně pro to, že jsme chtěly portugalštinu dostat více do povědomí lidí. Znamenalo to pro nás zhruba necelý měsíc práce. Nejnáročnější na tom zřejmě bylo časově sladit naše harmonogramy, abychom mohly rozhovory a videa natáčet společně.

Aktuálně studujete v šestém semestru bakalářského studia. Vzpomenete si ještě, kdy jste se s portugalštinou poprvé setkala a rozhodla se, že ji chcete studovat?

Když jsem skončila střední školu, chtěla jsem se věnovat jazykům. Románská kultura mi byla blízká, a protože se věnuji zpěvu, řešila jsem volbu jazyků i z pohledu jejich zvučnosti. Portugalština mě uchvátila právě svojí zvukomalebností a svou znělostí. Ač se to nezdá, portugalština je velmi univerzální jazyk a čerpá z dalších románských jazyků. Když se naučíte portugalsky, máte otevřenou cestu i k ostatním románským jazykům.

Plánujete do budoucna vyjet v rámci Erasmu za studiem do Portugalska?

Vzhledem k tomu, že jsem spíše prakticky zaměřený člověk, tak mě více láká možnost pracovní stáže. Nicméně i Erasmus poskytuje mnoho možností, jak propojit cestování a zdokonalení jazykových schopností a studijních dovedností. A navíc se u toho dobře opálíte.

Adéla Křížová

Na přípravě kurzu Massive Open Online Course se podílela také studentka programu Portugalský jazyk a literatura Adéla Křížová. Nový výukový kurz přirovnává k interaktivní internetové učebnici.

Kurz je strukturován do několika částí. Na čem konkrétně jste se podílela?

S kamarádkou jsme měly na starost část věnovanou žurnalistice. Vybraly jsme si článek a k němu vytvořily rozhovor v portugalštině, který zachycuje naše setkání, pozdrav a přivítání, konverzaci, v níž se ptáme, jak se nám daří. Pak už se bavíme o článku, vykládáme si, o čem je, a ptáme se například i na možnosti zaslání odkazu na text.

Nakolik jste vycházely ze zadání, nakolik jste měly volnou ruku?

Zadané jsme dostaly internetové stránky, z nichž jsme vybíraly článek, také jsme měly zadaná slovíčka a terminologii, které by měly v rozhovoru zaznít. Vše ostatní bylo na nás. Rozhovor jsme připravovaly samy, kontrolu nám dělaly Fátima Plch a paní docentka Iva Svobodová. Poté jsme nacvičovaly výslovnost, natáčely a teprve pak se rozhovor vložil na web Massive Open Online Course. Ve výsledné podobě je to tedy propojení audio nahrávky s obrazovým záznamem.

Video zachycující vaši konverzaci je doplněné o otázky, proč?

Ano, jsou to otázky vyplývající z textu, jejich cílem je procvičit se v konverzaci a obohatit si slovní zásobu.

Přihlásila jste se do projektu sama?

Nabídku jsem dostala od paní docentky Svobodové. Přišlo mi, že by to mohla být skvělá příležitost naučit se něco nového, což se nakonec potvrdilo.

Čím vás tato spolupráce obohatila?

Byla to moje první zkušenost s natáčením. Zjistila jsem, že každé natáčení se skládá z jednotlivých částí a není to plynulý proces. Natáčely jsme zhruba po dvou větách, například i proto, že když hovoří nerodilý mluvčí v daném jazyce dlouho, ztrácí po určité době intonaci, protože se začne více soustředit na gramatiku. Obdivuji, jak nakonec celý rozhovor působí plynule a jak se jej podařilo sestříhat.

Proč byste výukový kurz doporučila?

Je zadarmo a je přístupný opravdu každému, kdo má o portugalštinu zájem. Mně osobně přijde zajímavé například to, že nabízí výuku pomocí vizuálních i sluchových vjemů a výuka je zpestřená různými cvičeními, texty nebo doplňovačkami.

Vzpomenete si ještě na své první setkání s portugalštinou?

Na gymnáziu jsem měla španělštinu a odcházela jsem s dosaženou úrovní A2. Na přijímací zkoušky na FF MU však vyžadovali úroveň B1, a protože jsem se nechtěla sama doučovat, napadlo mě zkusit portugalštinu, kde byla pro přijetí vyžadována nižší úroveň znalostí. Současně jsem si říkala, že bude španělštině podobná, tak se mi bude dobře učit. To jsem se ale zmýlila, protože mluvená portugalština je úplně jiná, snad jen v psaném textu mi znalost španělštiny trochu pomáhá. Portugalci mluví ještě rychleji než Španělé, je to v podstatě taková ušišlanější španělština. (smích)

Setkáváte se s portugalštinou i mimo univerzitní prostředí?

Mám pěkný zážitek z jedné brněnské restaurace, kde jsem slyšela mluvit dvě holky portugalsky. Daly jsme se do řeči, řekly mi, že jsou na Masarykově univerzitě díky Erasmu, a hned mě vzaly do party svých přátel. Přátelsky se se mnou bavily, byla to pro mě skvělá příležitost, jak si jazyk procvičit.

Doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D., působí na Ústavu románských jazyků a literatur FF MU od roku 2001. Vyučuje předměty zaměřené na fonetiku, morfologii, syntax, sémantiku i vývoj portugalského jazyka. Svůj výzkum však vyvíjí i v oblasti forenzní lingvistiky či paremiologie a sociolingvistiky. Je členkou Filologického a lingvistického kroužku (Rio de Janeiro, Brazílie) a Mezinárodní paremiologické asociace (Tavira, Portugalsko). Od letošního roku je také hodnotitelkou v oboru filologie Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Mohlo by vás zajímat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.