Jedna publikace – dvě stoletá výročí

19. 1. 2021

V roce 1919 byla v Brně zřízena Masarykova univerzita, mezi jejíž čtyři zakládající fakulty patřila i fakulta filozofická. Ta se studentům otevřela dva roky po založení univerzity, v roce 1921. 

Kniha Sto tváří, sto příběhů. Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kterou nově najdete v nabídce knihkupectví, představuje fakultní příspěvek ke zmíněným dvěma jubileím. Autorský kolektiv pod vedením prof. Lukáše Fasory rekapituluje dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů věnovaných profilovým, významným nebo zajímavým osobnostem spojeným svým osudem a dílem s fakultou. „V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl,“ vysvětluje přínos nové publikace prof. Fasora. 

Čtenáři však v knize najdou mnohem víc – autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika. 

Knihu vydalo univerzitní nakladatelství MUNIPRESS, kde ji lze také zakoupit. Elektronickou verzi najdou zájemci ve fakultní knihovně Digilib.

Koupit knihu Prolistovat knihu

„Do prvního ročníku nastoupilo 128 posluchačů, kteří si mohli vybírat z několika oborů. Jednalo se zejména o tradiční disciplíny, především historii, filozofii a klasickou filologii, dále potom filologii slovanskou, germánskou a románskou. Studenti se ale zapisovali také ke studiu oborů, které v tehdejším univerzitním prostředí představovaly nové směry výzkumu – sociologie, psychologie, dějin umění, hudební vědy nebo pedagogiky.“

z historie fakulty

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.