K překladu dobrodružství řeckého superhrdiny vznikne výkladový komentář

13. 12. 2018

V rámci projektu A Narratological Commentary on the Byzantine Epos Digenis Akritis zpracuje doc. Markéta Kulhánková z Ústavu klasických studií detailní naratologický komentář k jedinému eposu řeckého středověku, jenž pojednává o hrdinovi s nadlidskými schopnostmi žijícím mezi dvěma světy. Mnohotvarý je nejen hrdina, ale i samotná báseň – spojuje v sobě rysy eposu, románu, hagiografie, křesťanské i muslimské vlivy a lidovou i učenou jazykovou tradici. Báseň navíc obsahuje mnoho zajímavých paralel jak se západoevropskou středověkou epikou a románovou tvorbou, tak se srovnatelnými díly islámského světa. Cílem komentáře je zpřístupnit tento pozoruhodný a zároveň málo známý text rovněž badatelům mimo úzký okruh byzantologů, a to od medievistů po literární teoretiky.

Projekt GA ČR navazuje na právě vycházející nový překlad eposu do češtiny, který připravila doc. Kulhánková společně s Ondřejem Cikánem, jejichž spolupráce bude tímto pokračovat i nadále. Vznik překladu byl podpořen grantem děkana FF.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.