Konference Rozvoj pedagogických kompetencí v akademickém prostředí

24. 5. 2017 Petr Sucháček

Aula Fakulty sociálních studií bude hostit celouniverzitní konferenci, jejímž cílem je zahájit širší diskusi nad jedním ze základních nástrojů ke zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě a představit nově vznikající Centrum pro rozvoj pedagogických kompetencí MU (CERPEK). O tématu pedagogických kompetencí v akademickém prostředí budou debatovat odborníci, samotní pedagogové i studenti. Konference se uskuteční ve čtvrtek 8. června od 9:30 hodin.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, garantem konference je prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš. Na konferenci vystoupí mimo jiné odborníci z Ústavu pedagogických věd FF MU. Ti se také podíleli i na přípravě a vzniku CERPEKu.

Konference se zaměří na obecná východiska, potřeby a inspirace v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí. Druhým okruhem témat budou praktické zkušenosti z pohledu pedagogů i studentů. Podrobný program konference je k dispozici zde.

Účelem konference je zahájit zevrubnější diskusi nad možnostmi rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících jakožto jednoho ze základních nástrojů ke zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě. Prezentovány budou např. výsledky kvalitativního výzkumného šetření v dané oblasti nebo nově vznikající Centrum pro rozvoj pedagogických kompetencí MU. Jeho posláním je systematické zvyšování úrovně kompetencí spojených s přípravou výuky, jejím vedením, využíváním nových technologií ve výuce, zapojováním studentů do výuky a jejich hodnocením. O své poznatky se s účastníky konference podělí také pedagogové MU, kteří již mají v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí praktické zkušenosti.

Vzhledem k omezené kapacitě auly je registrace nutná! Registrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do 4. června 2017.

Více článků

Přehled všech článků