Ohlédnutí za profesorem Janem Firbasem

Významný český jazykovědec Jan Firbas zemřel před dvaceti lety, 5. května 2000 v Brně.  

13. 5. 2020 Eva Golková

Jako vynikající učitel anglické lingvistiky působil Jan Firbas na anglistice Filozofické fakulty MU již od roku 1947, ale doktorem věd a univerzitním profesorem byl z politických důvodů jmenován až po roce 1989. Přitom také jeho badatelská činnost přinášela více než padesát let cenné vědecké výsledky, na něž velmi kladně reagovali i mnozí významní zahraniční lingvisté. V letech 1986–⁠2000 byly Janu Firbasovi uděleny čestné doktoráty tří zahraničních univerzit: v anglickém Leedsu, v belgické Lovani a ve finském Turku. Ve svém výzkumu navazoval profesor Firbas na Pražský lingvistický kroužek, zejména na poznatky Viléma Mathesia o tzv. aktuálním členění větném. Důsledným srovnáváním slovosledu v češtině a angličtině, ale i v jiných jazycích, obohatil a rozšířil Jan Firbas Mathesiovy závěry a postupně vytvořil ucelenou teorii zvanou funkční větná perspektiva. Závěry svého bádání publikoval pravidelně v periodiku Brno Studies in English, které s prof. Vachkem založil, ale i v jiných českých a zahraničních lingvistických časopisech a sbornících. Jeho články jsou postupně publikovány v zamýšleném pětisvazkovém díle  Collected Works of Jan Firbas. Od roku 2010 vydala Masarykova univerzita již tři svazky. Už v roce 1992 pak nakladatelství Cambridge University Press vydalo Firbasovo souhrnné dílo Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. 

Profesor Jan Firbas vychoval několik generací anglistů, dosáhl vynikajících výsledků ve svém oboru, a zvýšil tak mezinárodní prestiž brněnské katedry anglistiky. V rámci udržení tradice brněnské anglistiky bychom na Jana Firbase neměli zapomínat –⁠ byl to vzácný člověk a vynikající odborník, za všech okolností kolegiální, vstřícný, a především lidský. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.