Online výstava Amid Space(s) upozorňuje na propojenost virtuálního a hmatatelného světa

Za studentským experimentálním projektem stojí studentky Karolína Sedláková a Erika Capová z FF MU. Výstava, kterou zorganizovaly, zkoumá, jak vztahy mezi uměním a technologiemi mohou formovat naši každodenní realitu. Součást výstavy tvořily také workshopy zaměřené na samotnou digitální tvorbu. O umění nových médií se tak díky Amid Space(s) mohli v říjnu dozvědět i návštěvníci festivalu Prototyp.

3. 1. 2022 Kamila Jablonická


Foto: Alexandra Snováková

Digitalizace proniká i do uměleckých oborů, což s sebou přináší nové koncepty kurátorství ve virtuálním kontextu. Iniciátorky online výstavy Amid Space(s) Erika Capová a Karolína Sedláková si kladly otázku, do jaké míry dokáže digitální umění vystavené online tvarovat naši vlastní realitu prožívanou doma. „Prostřednictvím výstavy jsme upozornily na to, jak do sebe různá prostředí zasahují a jak mezi sebou interagují,“ vysvětlují kurátorky, podle nichž se také podařilo zodpovědět otázky týkající estetiky a využití QR kódů.

Amid Space(s) se nesnaží napodobovat online výstavy, s jakými jsme se mohli za poslední rok setkat. Představa „být online“ se v tomto případě explicitně váže i na fyzický prostor, v němž se nacházíme, a na materiály, které každodenně a automaticky používáme. Pochopením uvedené myšlenky by si měl tedy návštěvník uvědomit svou existenci na pomezí těchto dvou prostředí. „Během lockdownů jsme se ‚zasekli‘ před obrazovkami počítačů a mobilních telefonů. Proto i představa času a prostoru sama sebe transformuje do rozličných podob, u každého z nás individuálně,“ říkají studentky.

Součástí projektu byl také workshop zaměřený na vizuální live coding (postup, při němž tvůrci píší kód k vznikajícímu dílu živě, tedy v reálném čase – pozn. red.) pod vedením zkušené lektorky Shelly Knotts. Účastníci si vyzkoušeli tuto kreativní performativní techniku prostřednictvím online nástroje Hydra, který je inspirován analogovými videosyntetizátory.

Projekt představil dvanáct novomediálních děl a projektů od zahraničních umělců, ale například i studentů Masarykovy univerzity, jejichž obory nesouvisejí s uměleckou tvorbou.

Ukázky z virtuální výstavy

Bc. Erika Capová je absolventkou studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, v současnosti se věnuje navazujícímu studiu v programu Teorie interaktivních médií. Je členkou studentského spolku interaktivních médií Interier při FF MU.

Na online výstavě také spolupracovala Bc. Karolína Sedláková. Ta absolvovala studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, nyní studuje navazující studijní program Zvukový design a multimediální technologie. Je členkou studentského spolku Interier při FF MU.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.