Orientační týden pro studenty prvních ročníků

8. 9. 2017

Orientační týden je již pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. Během něj se noví studenti mohou seznámit s členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Součástí orientačního týdne je také uvedení do Informačního systému MU (IS), nabídka knihovních služeb (Ústřední knihovna FF MU), jazykového vzdělávání, zahraničních pobytů (CZS MU) a možností profesního růstu (Kariérní centrum MU). Harmonogram jednotlivých akcí lze stáhnout jako leták nebo přehlednější brožuru.

Celofakultní akce pro prváky 

Knihovna a její svět.

 • Využívejte možností knihovny naplno, ať už jde o výpůjčky, práci s elektronickými zdroji či hledání v databázích.
 • Kdy: každý den 7:30 – 9:00, sraz u červeného pultíku v budově Ústřední knihovny FF MU

Informační systém (IS) snadno a bez nervů.  

 • Pronikněte do základů i záludností práce s ISem.
 • Kdy: každý den 9:00 – 10:00, suterén knihovny

Kariérní centrum MUNI.

 • Nikdy není brzy myslet na kariéru. 
 • Kdy: úterý 19. 9., 11:00 – 12:00, posluchárna B2.43 (Arne Nováka 1)

Úvod do e-learningu. 

 • Systém ELF a studium offline i online.
 • Kdy: úterý 19. 9. a čtvrtek 21. 9. od 16:00 do 17:00, učebna B2.33 (Arne Nováka 1)

Úvod do IT. 

 • Softwarová i hardwarová podpora studia na fakultě.
 • Kdy: úterý 19. 9. a čtvrtek 21. 9. od 14:10–14:50, posluchárna B2.13 (Arne Nováka 1)

Oborová setkání

Anglistika

 • Anglický jazyk a literatura (prezenční studium): B2.13, ÚT 19.9. 9:10–10:45
 • Anglický jazyk a literatura (kombinované studium): G31, PÁ 22.9. 9:10–11:25

Romanistika

 • Francouzský jazyk a literatura: K12, ČT 21. 9. 12:30–14:05
 • předmět FJIA012 Francouzská literatura I.: G32, ÚT 19. 9. 15:50–17:25
 • Italský jazyk a literatura: G31, ST 20.9. 14:10–15:45
 • Portugalský jazyk a literatura: G23, ST 20.9. 9:10–10:45
 • Španělský jazyk a literatura: K33, ÚT 19.9. 14:10–15:45

Slavistika

 • Filologicko-areálová studia: B2.42, ÚT 19. 9. 14:10–15:45
 • Jihoslovanské filologie (Balkanistika, Bulharský jazyk a literatura, Chorvatský jazyk a literatura, Slovinský jazyk a literatura, Srbský jazyk a literatura): A31, ÚT 19.9. 9:00–10:30
 • Ruský jazyk a literatura: A31, PO 18. 9. 9:00–10:30
 • Ukrajinská studia: B2.22, PO 18. 9. 15:50–17:00
 • Polský jazyk a literatura: A31, ÚT 19. 9. 12:00–13:00
 • Ruština se zaměřením na firemní praxi: A31, PO 18.9. 10:30–12:00
 • Polština se zaměřením na firemní praxi: A31, ÚT 19.9. 12:00–13:00

Germanistika

 • Německý jazyk a literatura (bakalářské studium): G24, PO 18. 9. 9:10–10:45
 • Německý jazyk (navazující magisterské studium): K12, PO 18. 9. 12:30–14:00
 • Nizozemský jazyk a literatura: G12, PO 18. 9. 11:00–12:00

Bohemistika

 • Český jazyk a literatura: T103, Kounicova 67a, ČT 21. 9. 14:10–15:10
 • Český jazyk se specializací počítačová lingvistika: G13, PO 18. 9. 11:00–12:00

Kabinet češtiny pro cizince

 • Čeština pro cizince: K22, ÚT 19. 9. 10:00 – 13:00

Ústav klasických studií

 • Latinský jazyka a literatura: A21, ÚT 19. 9 14:10–15:50
 • Klasický řecký jazyk a literatura: A21, ÚT 19. 9 14:10–15:50
 • Novořecký jazyk a literatura: A21, ÚT 19. 9 14:10–15:50
 • Mediteránní studia: A21, ÚT 19. 9 14:10–15:50
 • Dějiny starověku: A21, ÚT 19. 9 14:10–15:50

Centrum asijských studií

 • Japanistika: B2.13, ST 20. 9. 10:50–12:25
 • Kulturní studia Číny: K21, ST 20. 9. 12:30–13:30

Jazykověda a baltistika

 • Baltistika: B2.43, PO 18. 9. 12:30–14:05
 • Obecná jazykověda: B2.13, ST 20. 9. 12:30–14:05

Historie

 • Historie: K23, ÚT 19. 9. 14:10–15:45

Pomocné vědy historické a archivnictví

 • Pomocné vědy historické: B2.43, PO 18. 9. 9:10–10:45
 • Archivnictví: B2.43, PO 18. 9 9:10–10:45

Archeologie a muzeologie

 • Archeologie: T227, Kounicova 67a, ÚT 19. 9. 9:10–10:45
 • Klasická archeologie: T227, Kounicova 67a, ÚT 19. 9. 9:10–10:45
 • Muzeologie: K23, ČT 21. 9. 9:00–10:45

Etnologie

 • Etnologie: J31, PO 18. 9. 10:50–12:25

Dějiny umění

 • Dějiny umění: K31, ST 20. 9. 9:30–11:00

Divadelní studia

 • Teorie a dějiny divadla: G01, PO 18. 9. 12:30–14:00

Estetika

 • Estetika: K33, ÚT 19. 9. 9:10–10:45

Filmová věda

 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury: U34, PO 18. 9. 14:00–15:00

Hudební věda

 • Teorie interaktivních médií: N21, ST 20. 9. 10:00–11:00
 • Hudební věda: N41, ST 20. 9. 10:00–11:00
 • Uměnovědná studia: N51, ST 20. 9. 10:00–11:00

Pedagogika

 • Pedagogika: B2.13, ÚT 19. 9. 16:00–17:25
 • Sociální pedagogika a poradenství: B2.13, ÚT 19. 9. 16:00–17:25

Psychologie

 • Psychologie: B2.13, PO 18. 9. 9:00–10:00

Filozofie

 • Filozofie: A11, ÚT 19. 9. 12:30–13:30

Religionistika

 • Religionistika: J31, PO 18. 9. 12:30–14:05

Knihovnictví

 • Informační studia a knihovnictví: B2.13, PÁ 22. 9. 9:10–10:45

Pro orientaci mezi budovami a posluchárnami využijte tuto mapu

Informace pro studenty vyšších ročníků

O podobě výuky v orientačním týdnu většinou informují příslušní vyučující mailem. Zda není posluchárna v daném čase rezervována k oborovým setkáním je možné ověřit také v tomto přehledu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.