Pro nově přijaté: Informace a pokyny k zápisu

29. 5. 2017

V části Materiály ke stažení pro jednotlivé typy studia najdete informace k zápisu do studia: 

  • zápis do bakalářského studia v červnovém termínu
  • zápis do bakalářského studia v červencovém termínu (bude zveřejněno na přelomu května a června)
  • zápis do bakalářského studia v zářijovém termínu (bude zveřejněno v první polovině srpna)
  • zápis do navazujícího magisterského studia v červencovém termínu (bude zveřejněno na přelomu května a června)
  • zápis do navazujícího magisterského studia v zářijovém termínu (bude zveřejněno v první polovině srpna)
  • zápis do doktorského studia v zářijovém termínu (bude zveřejněno v první polovině července)

 Studenti, kteří mají přístupové údaje do Informačního systému, mohou využít zápisu bez osobní účasti. Podrobný návod zde v části Zápis do studia. Na stejném místě také najdete informace o tom, jak postupovat, pokud skládáte maturitní zkoušku v náhradním nebo opravném zářijovém termínu. Poslední možné datum zápisu je 15. září 2017. Rozhodnutí o přijetí ke studiu lze vyzvednout u studijních referentek do konce listopadu 2017. Tento způsob zápisu není možné využít jako náhradní termín pro ty, kteří se na MU zapisují poprvé.

Více článků

Přehled všech článků