Prohlášení k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR

6. 4. 2020

Prohlášení Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru dne 12.3. 2020

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vedení této fakulty si uvědomují vážnost situace způsobené celosvětovým rozšířením koronaviru SARS-CoV-2. Upozorňuje však, že v souvislosti s aplikací čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky dochází k omezení základních lidských práv a svobod zaručených Ústavním zákonem č. 2/1993 Sb. jako např. práva na vzdělání, práva přístupu ke kulturnímu bohatství či svobody pohybu a pobytu v měřítku, které je v novodobé historii ČR bezprecedentní. Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vedení této fakulty připomínají, že ochrana lidského života a ochrana základních lidských práv a svobod je v demokratickém státě neoddělitelně spojena. Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vedení této fakulty apelují na vládu ČR, ostatní ústavní činitele ČR a Parlament ČR, aby tato opatření byla zrušena, co nejdříve to bude možné, a nebyla rozšiřována nad úroveň běžnou v ostatních zemích EU zasažených koronavirem SARS-CoV-2. Zároveň požaduje, aby po skončení krize učinila vláda ČR a ostatní ústavní činitelé ČR takové kroky, které eliminují škody v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a výzkumu, jež byly či ještě budou způsobeny uvedenými opatřeními, a aby došlo k transparentnímu vysvětlení všech kroků, které byly v době krize učiněny. Vzdělávání, kultura, věda a výzkum se musí stát jednou z vládních priorit při obnově normálního chodu země po skončení současné krize. Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vedení této fakulty žádají Vládu ČR, aby neprodlužovala paralýzu akademického života v naší zemi a otevřela hranice v součinnosti s EU a okolními státy, zvláště se Slovenskou republikou, kde uvízlo velké množství slovenských studentů i akademických pracovníků českých univerzit, bez nichž nelze obnovit plnohodnotný chod našich univerzit.

Celé prohlášení

Více článků

Přehled všech článků