Ústav archeologie a muzeologie FF MU: s novou budovou do nové éry

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představuje ve svém oboru významné pracoviště. Zdejší výzkumníci před časem odkryli například základy velkomoravské rotundy a dosud neznámé výstavby v Pohansku u Břeclavi. Kromě aktivit, které jsou spjaty s tímto tuzemským nalezištěm, však brněnští badatelé působí i na Krétě, v Albánii nebo ve Francii, kde pracují na vykopávkách v rámci bývalého galského oppida Bibracte. Ústav nedávno oslavil své devadesáté narozeniny a k tomuto jubileu dostal dárek – nové sídlo na Joštově ulici.

3. 4. 2020 Radek Návrat


Tereza Zemancová v jedné z laboratoří vytváří z nalezených střepů znovu celé nádoby. Foto: Martin Indruch / <a rel="noopener" tabindex="-1" href="https://www.em.muni.cz/podminky-uziti" target="_blank">CC-BY</a>
Vedoucí ústavu profesor Macháček na nalezišti Pohansko. Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Budova, která dříve sloužila jako chemický pavilon lékařské fakulty, prošla téměř dva roky trvající rekonstrukcí, na níž se kromě univerzity významně podílelo i Ministerstvo školství ČR. Ústavu archeologie a muzeologie se tím dostalo odpovídajícího zázemí pro výzkum i uložení sbírek, z nichž můžeme vyzdvihnout například materiálově velice pestrou litotéku. Nové sídlo ústavu je však vybaveno i novými technologiemi – archeologové zde mají k dispozici 3D tiskárny či výpočetní fundament, se kterým mohou vytvářet počítačové modely jednotlivých artefaktů i celých sídlišť. Kromě 3D tisku a virtuální reality ale nová budova napomůže také k dalšímu rozvoji metod magnetického a georadarového průzkumu, jelikož zde zázemí našel třeba desetisondový magnetometr, který v terénu musí být tažen čtyřkolkou.

Desetisondový magnetometr. Foto: Masarykova univerzita

Nová budova zvyšuje potenciál celého ústavu. Díky možnostem, jež se mu takto otevírají, doufá ústav v další prohlubování mezinárodní spolupráce a ve zvýšení atraktivity pro případné uchazeče o studium, a to nejen domácí, ale i zahraniční. Pracoviště, které se v rámci QS žebříčku umístilo mezi dvěma sty nejlepšími na světě, tak s pomocí kvalitního zázemí bude moci i nadále růst a reprezentovat českou a brněnskou archeologii ve světě.

V prostorách ústavu je k dispozici hrnčířský kruh i keramická pec. Foto: Masarykova Univerzita

Ústav archeologie a muzeologie FF MU byl založen v roce 1930 a realizuje archeologický, antropologický a paleoekologický výzkum. Ve své činnosti využívá i metody přírodních věd a informatiky a je součástí programu UNESCO Chairs. Pracoviště zastřešuje celkem pět institucí zabývajících se kulturním dědictvím.

Ohlasy v médiích


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.