V soutěži o Ceny rektora MU se letos nejlépe umístila filozofická fakulta

8. 10. 2020

Soutěž o Ceny rektora Masarykovy univerzity je každoročně vyhlašována v několika kategoriích a jednotlivé ceny jsou určeny nejlepším studentům a akademickým pracovníkům univerzity. Nominovat kandidáty mohou vedoucí jednotlivých částí MU, o vítězích soutěže pak rozhoduje rektor MU. Celkem pět ocenění – včetně hlavní ceny, kterou získal naposledy v roce 2016 prof. Jiří Macháček – poputuje v letošním roce na filozofickou fakultu. Jde tak o výrazný nárůst v porovnání s předchozími roky, v nichž fakulta získala nanejvýš tři ceny

Cenu za významný tvůrčí počin získal doc. David Zbíral z Ústavu religionistiky, a to za knihu Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.14. století), jež vyšla v loňském roce. Publikace značně překonává dosavadní stav poznání významného nonkonformního náboženského hnutí vrcholného středověku a přináší k tomuto tématu zcela nové poznatky. Autor se v ní opírá o řadu svých předchozích detailních historických a filologických studií původních pramenů v latině a staré okcitánštině. 

Odborný pracovník Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Ondřej Schmidt obdržel Cenu za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

Cenu pro vynikající doktorské studenty udělil rektor Bareš Liboru Juhaňákovi, který v současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu pedagogických věd. 

Adrien Palladino z Centra raně středověkých studií Semináře dějin umění získal Cenu za vynikající disertační práci. Ve své disertační práci nazvané Arcae: Boîtes à images chrétiennes. Historiographie, culte des reliques, et usages (IVe–VIe siècles) se věnoval výzkumu skříněk s křesťanskými obrazy z oblasti západního Středomoří. 

Cenu rektora pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd předá rektor Bareš doc. Zbyňku Svitákovi z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Rektor univerzity tak ocenil jeho výuku kritické práce s historickými prameny založenou na řešení problémů a následné diskusi, kterou velmi kladně hodnotí také samotní studenti.

Stříbrná medaile MU představuje jedno z nejvyšších ocenění, které mohou získat akademičtí pracovníci Masarykovy univerzity. Ve čtvrtek 8. října 2020 ji z rukou rektora Bareše převzal prof. Tomáš Knoz, mezinárodně uznávaný odborník na problematiku raného novověku v západní a střední Evropě z Historického ústavu FF MU. Vedení univerzity kladně ohodnotilo nejen jeho odbornou činnost, ale také významné zásluhy o rozvoj filozofické fakulty – jako proděkan pro výzkum a rozvoj stál u stavební modernizace a infrastrukturní přestavby fakulty. Prof. Knoz působí rovněž v řadě prestižních odborných grémií a věnuje se i popularizaci vědy.

Vedení fakulty všem oceněným srdečně blahopřeje!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.