Vyhlášení voleb do Akademického senátu FF MU

2. 10. 2017

Předsedkyně Akademického senátu FF MU vyhlašuje na základě článku 6 Volebního řádu AS FF MU volby do AS FF MU.

Kandidáti do Komory akademických pracovníků a do Studentské komory AS FF MU budou voleni pro funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 (dle článku 4). Volby proběhnou v listopadu 2017 prostřednictvím aplikace E-volby v IS MU (dle článku 5 a 6). Volební komise AS FF MU, která stanoví přesný harmonogram voleb a bude volby organizovat, bude sestavena do 15. října 2017 na základě hlasování AS FF MU (dle článku 7).

V Brně dne 30. 9. 2017
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

předsedkyně AS FF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.