Výsledky Cen děkana FF MU za rok 2017

30. 11. 2017

Komise posuzovatelů, tvořená odborníky z celé fakulty, seřadila přihlášené práce na základě bodového ohodnocení a předala je děkanovi fakulty. Ten pak stanovil konečné pořadí oceněných studentů.

Cena děkana FF MU za nejlepší bakalářskou práci

Do letošního ročníku soutěže se v této kategorii přihlásilo 13 soutěžících. Výsledkem je následující pořadí:

1. místo
Bc. Marie Simoes
Confronto dos comentários de dois teólogos ibéricos do século XVI sobre o discurso de Eliú do Livro de Job
Ústav románských jazyků a literatur, obor Portugalský jazyk a literatura
Vedoucí práce: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

2. místo
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek
Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka
Ústav českého jazyka, obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

3. místo
Bc. Kateřina Mertová (Smetanová)
Zpěvník Cantilenae diversae v kontextu světské hudby v rajhradském klášteře
Historický ústav, obor Historie
Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

Cena děkana FF MU za nejlepší magisterskou práci

Komise posuzovatelů vybírala mezi 25 přihlášenými pracemi a stanovila toto pořadí:

1. místo
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Poetika duchovních skladeb dominikána Domaslava a jeho školy
Ústav klasických studií, obor Latinský jazyk a literatura středověku, Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

2. místo
Mgr. Klára Stehlíková
Hospodářské působení ivančických a pohořelických židů v Modřicích – výběrová edice a analýza nejstarších modřických knih z 16. století
Ústav pomocných věd historických a archivnictví, obor Archivnictví
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Kocman

3. místo
Mgr. et Mgr. Alžběta Vejrostová
Stavební a urbanistický vývoj Bystřice pod Hostýnem v první polovině 20. století
Seminář dějin umění, obor Dějiny umění
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Cena děkana FF MU za nejlepší doktorskou práci

V kategorii doktorských prací se o cenu děkana ucházelo 7 soutěžících. Ocenění získaly tyto práce:

1. místo
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině
Ústav českého jazyka, obor Český jazyk
školitel: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

2. místo ex aequo
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.
Teatralita středověké literatury doby lucemburské
Katedra divadelních studií, obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
školitelka: prof. PhDr. Eva Stehlíková

2. místo ex aequo
Alžběta Filipová, M.A., Ph.D.
Milan sans frontières. Les reliques au service de la diffusion de l'art et de l'architecture milanaise pendant l'antiquité tardive
Seminář dějin umění, obor Teorie a dějiny umění
školitel: doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres

2. místo ex aequo
Mgr. Jan Darebný, Ph.D.
Verso español y verso checo: traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca
Ústav románských jazyků a literatur, obor Románské literatury
školitel: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

Cena děkana za významný tvůrčí čin roku 2017

Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., a Mgr. Michal Schwarz, Ph.D., získali ocenění za knihu Early Indo-Europeans in Central Asia and China. Cultural relations as reflected in Language.

Publikace vyšla v prestižním specializovaném německém nakladatelství, které se zaměřuje výlučně na indoevropeistickou produkci. Tématicky kniha nejen shrnuje zavedené poznatky, ale díky samostatným analýzám materiálu z orientálních jazyků (zejména čínštiny) přináší mnoho nových postřehů, které významně a dlouhodobě posouvají znalosti o indoevropské Střední Asii.

Protože se ani jeden z oceněných nemohl zúčastnit slavnostního ceremoniálu, byla jim cena předána děkanem fakulty o několik dní později. Fotogalerii najdete zde.

Zvláštní ocenění děkana za tvůrčí čin roku 2017

Nad rámec zavedených kategorií se děkan fakulty rozhodl udělit zvláštní ocenění za významný tvůrčí čin. Získal jej doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, za výzkumný projekt Stěhovaví historici umění / Migrating Art Historians.

Komplexní projekt propojil badatelskou i pedagogickou složku v osobité podobě terénní výuky ve formátu field-trip kurzu, jehož mantinely však zásadně rozšířil. Týmová dimenze Stěhovavých historiků umění ukázala přínos projektové výuky, na níž se podíleli pedagogové, studenti a mezinárodní experti. Jejich zkušenost otevřela nové metodologické možnosti nejen dějinám umění, ale i humanitním oborům obecně. Vřelá pozornost veřejnosti, která celý projekt provázela, zároveň ukázala, nakolik je zásadní vystupovat z akademického prostředí a zprostředkovávat výsledky bádání širokému okruhu zájemců.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.