Výzva k podávání žádostí o grant: Studentská tvorba oslaví sté výročí založení fakulty

8. 2. 2019

Filozofická fakulta patří mezi čtyři zakládající fakulty Masarykovy univerzity, která byla zřízena 28. ledna 1919. Při příležitosti stého výročí založení se vedení fakulty rozhodlo finančně podpořit studentskou tvorbu, která bude výročí nejrůznějšími způsoby reflektovat – může se jednat o uspořádání výstav, koncertů, autorskou tvorbu literární, hudební či výtvarnou. Přihlášky do Stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity lze podávat od 7. února do 31. března 2019. Z doručených studentských návrhů následně stipendijní komise vybere ty nejlepší. Podmínkou pro financování projektu je vztah k fakultě a jejímu výročí a realizace v letošním roce. Podrobnosti najdete v připojených dokumentech nebo v příslušné složce dokumentového serveru IS MU.

Složení hodnoticí komise:

  • předsedkyně: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • zástupci Studentské komory Akademického senátu FF MU: Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil, Jana Nosková
  • zástupci OVV FF MU: Mgr. Ondřej Krajtl, Mgr. Petr Sucháček

Stipendijní program Kritéria a postup hodnocení Formulář žádosti

Více článků

Přehled všech článků