Za ztraceným pokladem s antickými hrdiny

28. 5. 2018 Tomáš Weissar

Důležitým úkolem každé univerzity je kromě vědecko-výzkumné činnosti a vzdělávání vlastních studentů také popularizace vědy mezi širokou veřejností a podpora vzdělanosti a kultivovanosti společnosti. Ústav klasických studií se rozhodl zahájit kultivaci lidského ducha a předávání poselství o kulturním dědictví antiky již v raném věku – organizuje v létě tematický příměstský tábor pro děti 1. stupně základních škol.

„Inspiraci k uspořádání antického příměstského tábora jsme získali od našich kolegů v Anglii, kde se podobné akce konají a mají úspěch,“ říká vedoucí ÚKS doc. Irena Radová. „Rozhodli jsme se tedy, že to také zkusíme. Naší snahou je především to, aby se děti dozvěděly o antice a o její kultuře, na jejíchž základech stojí ta naše.“

Týdenní příměstský tábor, který se uskuteční ve dvou červencových termínech, nese název „Za ztraceným pokladem s antickými hrdiny“ a nabízí dětem lákavý a dobrodružný program.

„Děti budou každý den pomáhat jednomu antickému hrdinovi získat jeden z klíčů od truhly, v níž je ukrytý ztracený poklad olympských bohů,“ přibližuje program tábora jeho hlavní koordinátor Mgr. Tomáš Weissar. „Současně budou ve skupinkách soupeřit mezi sebou a získávat při plnění různých úkolů body, na základě kterých si na konci tábora, až truhlu najdou, olympský poklad mezi sebou rozdělí.“

Organizační tým, tvořený především studenty ÚKS, chystá pro účastníky tábora úkoly, při nichž budou děti muset prokázat důvtip a logické uvažování, ale také pohybové aktivity, např. klání v antickém pětiboji za využití replik skutečného antického sportovního náčiní. Každý z účastníků si tedy přijde na své. Akce se bude odehrávat částečně na půdě filozofické fakulty, pro pohybové aktivity však organizátoři plánují využít prostory parku na Kraví hoře a Wilsonův les. Děti budou mít také zajištěno stravování.

Podrobnosti a přihláška

Více článků

Přehled všech článků