Fakulta žije letními školami

30. června 2017

XXVI. Letní univerzita Vzdělávací nadace Jana Husa, 28. 6. – 2. 7. 2017

V posledním červnovém týdnu se již po šestadvacáté otevírá mezinárodní Letní univerzita Vzdělávací nadace Jana Husa, kterou spoluorganizuje Ústav románských jazyků a literatur FF MU. Univerzitní centrum v Telči přivítá ve dnech 28. června až 2. července doktorandy a mladé vědce z oborů filozofie, lingvistiky, literatury a výtvarného umění. Tématem letošních přednášek a workshopů je Zvíře a zvířeckost.

XXV. Letní škola klasických studií, 1. – 4. 7. 2017

Antika bývá vnímána jako doba velkých vypravěčů a pozorných posluchačů. Řekové a Římané byli také ale milovníky podívaných všeho druhu, ať už se jednalo o sváteční průvody, teatralizovaná sportovní utkání či opulentní divadelní představení. I jejich každodennost byla prostoupena uměním, např. sochami, reliéfy zdobícími fasády či freskami v soukromí vil. Podobám vizuálního odkazu antiky v pozdější evropské kultuře až do současnosti se bude věnovat XXV. Letní škola klasických studií s názvem Eikón, imago, simulakrum: Obrazy a vizualita antiky. Od prvního do čtvrtého července ji v areálu fakulty na ulici Arna Nováka společně pořádá Katedra divadelních studií FF MU a Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR.

Rokštejn Castle Archaelogical Summer School, 10. – 28. 7. 2017

Archeologické vykopávky na zřícenině středověkého hradu Rokštejn na Vysočině nabídnou od 10. do 28. července jedinečnou příležitost milovníkům historie. Účastníci letní archeologické školy se seznámí se všemi stránkami práce terénního archeologa – od samotného kopání přes dokumentaci nálezů až po třídění a analýzu získaného materiálu.

Central Europe: A Birthplace of Modernity, 12. – 31. 7. 2017

Už tradičně bude filozofická fakulta hostit studenty z celého světa, jejichž zájmem je kultura a umění středoevropského prostoru na přelomu 19. a 20. století. Letní škola Central Europe: A Birthplace of Modernity, pořádaná ve dnech 12.–31. července 2017, nabídne přednášky, diskusní semináře, filmové projekce, kulturní program i exkurze do okolí Brna.  

Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 50. jubilejní ročník, 15. 7. – 12. 8. 2017

Jubilejní padesátý ročník letos oslaví významná mezinárodní akce – Letní škola slovanských (bohemistických) studií. Kabinet češtiny pro cizince FF MU již půl století připravuje intenzivní kurz českého jazyka pro cizince, doplněný o cyklus přednášek, besed, speciálních seminářů z českého jazyka, literatury a české kultury vůbec. Do programu, který probíhá od 15. července do 12. srpna, je zahrnuta řada výletů na zajímavá místa Moravy a Čech, kulturních akcí, večerních projekcí českých filmů a společenských večerů. 

Prostor v architektuře a Brněnská škola umění, 24. – 26. 8. 2017

Letní workshop Semináře dějin umění FF MU Brno pod odbornou záštitou prof. Jiřího Kroupy se bude věnovat otázce architektonického prostoru. Navazuje na výzkum uvedeného fenoménu v Brněnské škole dějin umění, jež si v letošním roce připomíná devadesát let od svého založení. Zároveň přiblíží současné badatelské přístupy k tomuto problému. Během prvního dne zazní přednášky předních českých historiků umění a architektů, a to v novém přednáškovém prostoru vily Stiassni. Přednášky budou přístupné i veřejnosti. Přednáškovou část zakončí slavnost v zahradě vily. V dalších dvou dnech pokračuje program pro studenty návštěvami jednotlivých významných architektonických památek města Brna. Cílem všech dílčích akcí je představit současné přístupy k tématu architektonického prostoru a zdůraznit odkaz Brněnské školy dějin umění v dané problematice. Workshop Prostor v architektuře a Brněnská škola umění se koná od 24. do 26. srpna.  

Politics and Aesthetics of the Common: cultural performances and public sphere, 31. 8. – 3. 9. 2017

Výčet letních škol spolupořádaných filozofickou fakultou uzavírá mezinárodní interdisciplinární workshop Politics and Aesthetics of the Common: cultural performances and public sphere. Tři smíšené česko-polské pracovní skupiny stráví tři dny zkoumáním vztahů mezi kulturními performativními akcemi a rituály ve veřejném prostoru. Do Josefova u Jaroměře zvou ve dnech 31. srpna až 3. září Katedra divadelních studií FF MU, Katedra divadelních a filmových studií UP v Olomouci a Instytut Kultury Polskiej Varšavské univerzity.

Autor

Mgr. Ondřej Krajtl

Telefon: 549 49 6172
E‑mail:

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.