Romská literatura v Bulharsku

  • 23. března 2017
  • 15:00 – 15:50
  • posluchárna A31, Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, 60200 Brno

Přednáška o literatuře Romů v Bulharsku, kterou prosloví v bulharštině Dr. Sofie Zachovová z Ústavu pro etnografii a folkloristiku Bulharské akademie věd.

София Захова
Ромската литература в България
(лекция на български език, 45 мин.)
Първата част на лекцията представя кратък хронологически преглед на историята на ромските публикации в България от появата на първите текстове на ромски език до наши дни. Специално внимание са обръща на политиките на българската държава към циганите/ромите (или малцинствата изобщо) в отделните исторически периоди и как тези политики влияят върху развитието на ромската литература. Развитията в България се сравняват с тенденциите в развитието на ромската литература в други източноевропейски държави. Във втората част на лекцията се обобщават и дискутира „бума“ на ромски публикации след промените през 1989 г., както и предизвикателствата, пред които е изправена ромската литература в България.


Pořadatel
Ústav slavistiky (Filozofická fakulta)
Muzeum romské kultury
Odpovědnost
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.