malá galerie          Anna Břízová, Petr Jakoubek

Stars and Stripes - as you may not know them

Rows of people with their heads up, standing still, their eyes locked on a flag working its way up, higher and higher. A scene that can be seen almost anywhere on this planet. Some flags can however be different than others...
    Flag is a symbol. Symbol which we carry in our hearts and which we honour. All flags, as well as other state or royal symbols may look or sound different, but there is a very strong link - deep feelings for our country and for what it stands for. There are, however, countries where these feelings are even deeper and stronger than what we are used to ... the United States, for example.
    The US is a place where you get flooded with loads of objects and things decorated with stars and stripes. Soon you get the feeling that you've had enough, there is nothing like that in our home country. And once you get used to it, you start to ignore the usual stuff and look for something special. Here, you can check the results. Enjoy yourselves ... :)

    Hvězdy a pruhy jak je neznáte

Řady lidí v pozoru, bez hnutí, oči upřeně sledují vlajku, která stoupá za zvuků státní hymny vzhůru, výš a ještě výš. Obrázek, který můžeme spatřit téměř v každé zemi naší planety. Není ovšem vlajka jako vlajka ...
    Vlajka je symbol. Symbol, který si nosíme v našich srdcích a kterému vzdáváme úctu. Symbol, který má stejný tvar, ale spoustu podob. Všechny vlajky, stejně jako ostatní symboly státu či království, sice mohou vypadat či znít jakkoliv odlišně, přesto je však spojuje jedna věc - hluboký vztah, který má každý z nás ke své zemi a k tomu, co ji symbolizuje. Jsou ale země, kde je tento vztah ještě o něco hlubší a intenzivnější než nač jsme zvyklí ... a to je příklad Spojených Států Amerických.
    USA je místo, kde je našinec zaplaven hromadou objektů a předmětů pomalovaných hvězdami a pruhy. Brzy nastává syndrom předávkování, od nás na to holt nejsme zvyklí. A když už si na to jeden zvykne, přestane vnímat tu spoustu tuctových vyobrazení a začne hledat něco, co zas až tak obvykle není. A výsledek tohoto hledání vám dnes předkládáme. Ať se vám líbí ... :)

   Click on a picture for larger size
   Kliknete-li na obrázek, zobrazí se ve větším formátu