malá galerie                Zbyněk Fišer: Do dlaně

Zbyněk Fišer
odborný asistent Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU

Click here for photos from the Opening / Zde najdete fotografie z vernisáže

   Click on a picture for larger size
   Kliknete-li na obrázek, zobrazí se ve větším formátu