Slovanská raně středověká aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště a její okolí

     Staré Město a Uherské Hradiště jsou dvě města,která leží na řece Moravě asi 70 km východně od Brna. Už téměř l50 let jsou na jejich katastrech objevovány stopy významného raně středověkého osídlení, které souvisí hlavně s obdobím Velké Moravy /9.století/. První Slované se zde však usadili už na přelomu 6. a 7. století. V 8.století zde, na křižovatce významné Jantarové stezky s několika cest regionálního významu, vznikly dvě opevněné polohy. Jedna na pravém břehu Moravy v místech Starého Města, druhá na ostrově řeky Moravy v místech Uherského Hradiště.

Slovanská raně středověká aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště s vyznačením jednotlivých částí, průběhu opevnění,
církevních staveb a rozsahu osídlení (2.polovina 9.století).

     V 9.století, když přibylo obyvatelstva,vzniklo nové tzv. vnější opevnění,pozbyly vnitřní fortifikace na významu a vznikl jednolitý plošně rozsáhlý celek - aglomerace. Osídlená plocha se pohybovala okolo 300 ha, opevnění chránilo plochu ještě větší. V rámci ní se nacházely účelově rozlišené areály - výrobní s okrsky klenotníků, hrnčířů, kovářů a hutníků; sídlištní  uskupení  obydlí; funerální, sestávající s několika tisícového pohřebiště s kostelem i mocenské s kamennými stavbami a vlastnickými kaplemi. Do rámce aglomerace Staré Město a Uherské Hradiště patřila i tzv. sadská výšina s komplexem církevních staveb /Uherské Hradiště-Sady/. Předpokládá se, že ve vrcholném období svého rozvoje /2.pol.9.století/ zde mohlo žít až 5.000 lidí, a že aglomerace plnila funkci centra Velké Moravy. Existují také indicie, že původní název celé aglomerace byl Vel/e/grad. Dokládá to pojmenování vsi existující na půdě dnešního Starého Města v době po zániku Velké Moravy. Později toto pojmenování přešlo na blízký cisterciácký klášter založený v l.třetině l3.století a krátce dokonce i na nově založené královské město, dnešní Uherské Hradiště.
V době Velké Moravy byla aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště centrem hustě osídlené oblasti. Asi 4 km západně stál kostel sv.Jana založený v nejrannější fázi christianizace, tj. na začátku 9.století, v pohoří Chřiby existovalo hradisko sv.Klimenta a jen v okruhu l0 km dnes známe více než 70 soudobých neopevněných sídlišť. Šlo o jedno z nejvýraznějších uskupení obyvatelstva na území dnešní České republiky v době, kdy se formovaly počátky české státnosti.

Staré Město. Pokus o kresebnou rekonstrukci mocenského okrsku se zděnou halovou stavbou a rotundou sv.Michala
v poloze "Na dědině" (2.polovina 9.století).

Šperky, nalezené během mnohaletého výzkumu lokality. - ZDE
 

       Autor textu: PhDr.Luděk Galuška, CSc.