Luděk Galuška: Uherské Hradiště-Sady, křesťanské centrum Říše Velkomoravské.

Moravské zemské muzeum, Nadace Litera, Brno 1996, 182 stran, 100 obrazových příloh v textu, německé a anglické resumé, Cena 170,- Kč.

Kresebná rekonstrukce
Uherské Hradiště-Sady.  Pokus o kresebnou rekonstrukci křesťanského areálu 2.poloviny  9.století. 

V rámci dnešního Uherského Hradiště, v jeho jihovýchodní časti se nachází čtvrť Sady s místní polohou Špitálky.
Tu tvoří vyvýšenina,ostře vřezaná do nivy řeky Moravy. V letech l959-l964 zde archeologický výzkum odkryl stopy po komplexu několika zděných církevních staveb, původních objektech dřevěných a prozkoumal  rozsáhlé kostrové pohřebiště. Vyhodnocením archeologických nálezů a situací bylo doloženo, že první misionáři sem přišli už na začátku 9.století. Pocházeli ze Salzburgu a Aquileie a vystavěli kostel s pravděpodobnou nadzemní dispozicí tvaru kříže,s mohutnou centrální věží. V okolí se začalo pohřbívat. Další stavební aktivita souvisí s dobou okolo poloviny 9.století, kdy byla ke kostelu přistavěna západní kaple, původně snad mauzoleum později přeměněné na školu. V jejím interiéru se našlo mnoho významných pohřbů i stily-pisátka,kterými katechumeni ryli literky do voskových destiček. V téže době vzniklo na severní straně církevního komplexu srubové sídliště, na jižní 36 m dlouhá halová stavba. V průběhu 2.poloviny 9.století byly pak k severní stěně kostela dostavěny hrobová komora a menší kaple. Do ní byl uložen hrob významného jedince, uvažuje se o knížeti Svatoplukovi. Vzhledem k celkové dispozici církevního areál některým specifickým nálezům - misionářský křížek s řeckým nápisem - existuje pravděpodobný závěr, že areál na sadské výšině byl centrem moravského arcibiskupství, a tedy sídlem Metodějovým. Poloha hrobky ve zdi kostela vlevo za oltářem umožňuje domněnku, že  Metoděj zde mohl  být i pohřben. Hrob samotný však objeven nebyl. Po zániku komplexu byl později, někdy ke konci l0.století obnoven jen kostel s křížovou dispozicí. Do začátku l3.století, kdy zanikl, se v jeho okolí realizovalo přes 800 hrobů. Jedná se o nejrozsáhlejší mladohradištní pohřebiště na území České republiky. Existují úvahy, že právě zde mohlo existovat jedno z biskupství před tím, než bylo ve 2.polovině 11.století založeno biskupství v Olomouci.

Ukázka šperků z nálezů.
 

 Autor textu: PhDr. Luděk Galuška CSc.
Autoři stránky:Soňa Krásná  a  Michal Soukup
upravili: A. Danielisová a P. Dresler