Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distribuce, uvádění a recepce