Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distribuce, uvádění a recepce

 
 
  

Tyto stránky jsou součástí projektu Americká a západoevropská kinematografie v Ceskoslovensku 1945-1989: kulturní a recepční dějiny, podporovaného Grantovou agenturou České republiky (408/07/P174).

Řešitel projektu: Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

Databáze programu brněnských kin je zjednodušenou verzí databáze, která byla vyvinuta pro projekt Lokální filmová historie: Brno a kulturní dejiny filmu do r. 1945 (GACR, 408/08/0959; rešitelé: Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.; Doc. Petr Szczepanik, Ph.D.).

Vývoj databáze a příprava webové stránky: Dušan Barok.
Spolupracovníci: Ludek Havel, Adéla Kokešová, Jana Glocarová.

Dosavadní výstupy projektu:

Odborné studie:
Skopal, Pavel. Filmy z nouze. Způsoby rámcování filmových projekcí a divácké zkušenosti v období stalinismu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 21, 3, s. 70-91, 2009.

Skopal, Pavel. Filmy pana velvyslance. Československé filmové publikum a americký Státní department. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 20, 3, s. 175-188, 2008.

Skopal, Pavel. Na cestu kolem světa, nebo na výlet do Krče? Recepce filmových cestopisů Hanzelky a Zikmunda v 50. letech. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha : Národní filmový archiv, 20, 1, s. 85-125, 2008.


Konferenční příspěvky:
Skopal, Pavel. Once Upon a Time When Cinemas Smelled...
Sensual perception of the cinema space and its role in the memories of cinema-goers – the case of Brno, 1930s–1960s. 16th International Oral History Conference Prague, 7.-11.7.2010

Skopal, Pavel. The spectacle of the war. Children, cinema andthe life experience in a Czechoslovak city after World War II. ECREA - Media, Communication and the Spectacle. 26.-27. listopadu 2009.

Skopal, Pavel. The Czechoslovak Co-productions with the "West": From Governmental Orders of the 1950s to Selling the "New Wave" Art Cinema in the 1960s. NECS - Locating Media, Lund, 25.-28. června 2009.

Skopal, Pavel. Spolužáci jdou do kina: význam filmu a kina v životě brněnských dětí po 2. světové válce. Konference Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a katedra sociologie Fakulty sociálních studií MU, 2009.

Skopal, Pavel. Between the Model of a New Film Culture and the Reality of Socialist Economy. Film distribution in Czech lands from the point of view of the conflict between ideological and economic goals (1948-1968). “The Glow in their Eyes.” Global perspectives on film cultures, film exhibition and cinemagoing. 2007.

Skopal, Pavel - Bláhová, Jindřiška. Europe and Hollywood - The Case of Germany and Czechoslovakia. 2007. Aktivní účast a spoluorganizování workshopu na Katedře filmových studií FF UK v Praze.

Na dokončený projekt navazuje komparativní výzkum Cinema, Cultural Policy, and the Socialist Modernity. A Comparative Perspective on the History of Film Distribution, Film Exhibition and Cinema Culture in GDR and Czechoslovakia, 1949-1970. Projekt je podporovaný Humboldtovou nadací. Pro část projektu, věnovanou lokálním dějinám filmové kultury v Lipsku, srov. www.phil.muni.cz/leipzigcinema

Související projekty, na kterých se řešitel podílí:
Lokální filmová historie: Brno a kulturní dejiny filmu do r. 1945 (GACR, 408/08/0959; rešitelé: Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.; Doc. Petr Szczepanik, Ph.D.). www.phil.muni.cz/filmovebrno/

Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců. Projekt podporovaný programem rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů. www.phil.muni.cz/filmovebrno/zabrki/?
 
nahoru