Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Screening days (from)
ne 28.01.1962
 
Screening days (to)
čt 03.01.1963
 
Cinema
Čas
 
Movies
Filmový žurnál
 
Note
Singapúr, MVB 1962, Hurá hokej, Na ledovci, Fedčenko, Svět vo filme 23/62, Úvodní slovo pronese
 
nahoru