Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distribuce, uvádění a recepce

 
 
  
Dny promítání (od)
23 červenec 1954
 
Dny promítání (do)
29 červenec 1954
 
Kino
Čas
 
Filmy
Čs. filmový týdeník
 
Poznámka
Zahraniční mesíčník č. 7/54, Fráňo Král, Pionýři č. 3/54, Kočičky jdou rybařit
 
nahoru