Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Screening days (from)
23 červenec 1954
 
Screening days (to)
29 červenec 1954
 
Cinema
Čas
 
Movies
Čs. filmový týdeník
 
Note
Zahraniční mesíčník č. 7/54, Fráňo Král, Pionýři č. 3/54, Kočičky jdou rybařit
 
nahoru