Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Screening days (from)
24 září 1954
 
Screening days (to)
30 září 1954
 
Cinema
Čas
 
Movies
Čs. filmový týdeník
 
Note
Zahraniční měsíčník č. 9/54, Jenský kodex, Věda a technika č. 43, V kolchoze V. I. Lenina, Orlí stezka
 
nahoru