Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distribuce, uvádění a recepce

 
 
  
Jméno
Bratislavská: Jarmila (*1938)
 
Výňatky z rozhovoru
Protože my jsme vlastně to měli tak, my jsme byli skoro porád j v té církvi (v Jednotě bratrské), já jsem měla v pondělí mládež, v úterý, když jsem pak už byla větší, tak to byla biblická hodina, ve středu jsme chodili do Bethánie, to byla taková odbočka, jo jako na biblickou hodinu, to jsme chodili s našima. Pak byl, pak jsem chodila do zpěvu, to byl čtvrtek, no a takhle... Jsme byli stále právě s tou církví. Takže já jsem ani neměla touhu nikde chodit, že bych jako po tom toužila nebo nějak, vůbec ne.
 
nahoru