Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Screening days (from)
pá 02.03.1956
 
Screening days (to)
čt 08.03.1956
 
Cinema
Čas
 
Movies
Filmový žurnál. Otvorená cesta, Platit, prosím, V službách divadla, Čs. pionýr 2/56, Lakomí medvídci
 
nahoru