Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Attachment title
Alfa - plán sálu
 
Attachment

 
Note
Zdroj: Adresář zemského hlavního města Brna. Brno, 1948.
 
cinema
Praha; Alfa
 
nahoru