Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Screening days (from)
27 březen 1953
 
Screening days (to)
02 duben 1953
 
Cinema
Čas
 
Movies
Čs. a sovět. film. týdeník - Masowsze, barevný film - Věda, kultura a život č. 8/52 - Kulturní přehled č. 3/53 - Za ryzost české kultury - Kdo je nejmocnější, kreslená groteska
 
nahoru