Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distribuce, uvádění a recepce

 
 
  

Vývoj návštěvnosti v některých evropských zemích v letech 1945-1970

Grafy ukazují, jak se měnila návštěvnost v kinech v českých zemích (vzhledem k odlišnému vývoji kinofikace a částečně i diváckých preferencí jsem vynechal data týkající se Slovenska) a v několika zemích západní (Velká Británie, Francie, NSR, Itálie, Španělsko, Belgie, Švédsko), resp. střední a východní (SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie) Evropy. Některé grafy jsou neúplné z důvodu chybějících dat, přesto umožňují srovnat základní zlomy ve vývoji návštěvnosti na obou stranách železné opony a také zaznamenat specifičnost vývoje v českých zemích.
Zdroje dat: Ginette Vincendeau, The Encyclopedia of European Cinema. London: Cassell/BFI, 1995; Jiří Havelka, Československé filmové hospodářství 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Praha: ČSF; Ladislav Pištora, Filmoví návštěvníci a kina na území České republiky. Od roku 1945 do současnosti. Iluminace č. 2, 1997, s. 63-106.


Vývoj počtu kin, sedadel, představení, programů, diváků na jedno představení - v českých zemích v letech 1945-1970

Zde je možné sledovat vývoj kinofikace a dále proměnu počtu uváděných filmů, počtu projekcí a průměrné návštěvnosti v závislosti na zemi původu filmové produkce: tato data jsou v přítomném projektu využita jako východisko pro interpretaci změny v diváckých preferencích a také v postoji oficiální kulturní politiky k distribuci zahraničních snímků.
Zdroje dat: Jiří Havelka, Československé filmové hospodářství 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Praha: ČSF; Ladislav Pištora, Filmoví návštěvníci a kina na území České republiky. Od roku 1945 do současnosti. Iluminace č. 2, 1997, s. 63-106.
 
nahoru