Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
 


Součástí projektu DEDUR je také výzkum filmové recepce a role návštěvy kina v každodenním životě brněnských obyvatel, a to formou orální historie. Semistrukturované rozhovory jsou prováděny se skupinami narátorů, které spojuje to, že v roce 1947 navštěvovali stejnou třídu vybraných brněnských obecných škol (konkrétně školy na ulicích Bratislavská a Veveří). Těsně poválečná léta jsou pro ně spojena s dětskou zkušeností (v roce 1945 jim bylo 7-8 let); na konci sledovaného časového úseku (1970) překročili věk třiceti let a pro většinu z nich období nejčastějšího navštěvování kina v tu dobu již skončilo.

The oral history section of the presented project deals with the reception of cinema and with the role which the activity of cinema-going had in the everyday-life of the inhabitants of Brno. The interviews were realized with the narrators which were born in the year 1937 or 1938 – the immediate post-war years are the stage of the children’s experience with cinema for them. At the end of the period that this research covers, they were in their early thirties. All the narrators were chosen as members of the school classes that participated in a wide-scale sociological research implemented in 1947 by the Czech sociologist Inocenc Arnošt Bláha. All of them were schoolmates from two classes of schools situated in two city quarters that were significantly different from the point of view of their socio-economical characteristics.

 
Pětitřídní smíšená obecná škola na Bratislavské
1947, III. třída
  Pětitřídní smíšená obecná škola na Břenkova na Veveří 133
1947, III. třída

 
Bratislavská: Antonín (*1938)
Bratislavská: Bruno (*1938)
Bratislavská: Jarmila (*1938)
Bratislavská: Josef (*1938)
Bratislavská: Karel (*1937)
Bratislavská: Pavel (*1938)
Bratislavská: Věra (*1938)
 
Veveří: Anna (*1938)
Veveří: Česlav (*1938)
Veveří: Dagmar (*1937)
Veveří: Ivan (*1938)
Veveří: Jan (*1937)
Veveří: Jarmila (*1938)
Veveří: Julius (*1937)
Veveří: Miloslava (*1938)
Veveří: Věra (*1938)
Veveří: Zdeněk (*1937)
 
Z rozhovorů: film a škola
Z rozhovorů: kino Lucerna