Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Title
Advokát chudých
 
programme
15 August 1958–21 August 1958, Studio
11 July 1958–17 July 1958, Lípa
15 July 1958–17 July 1958, Jas
05 August 1958–07 August 1958, Sport
04 July 1958–10 July 1958, Vlast
24 August 1958, Kohoutovice
22 June 1945–28 June 1945, Moderna
19 August 1969, Jas
20 August 1969, Jas
21 August 1969, Jas
13 August 1969, Svět
14 August 1969, Svět
26 August 1969, Vlast
27 August 1969, Vlast
28 August 1969, Vlast
18 September 1969, Osvěta
16 July 1946–18 July 1946, Studio
09 September 1970, Beseda
 
nahoru
 
 
* Informace o návštěvnosti jsou převzaty z publikací Jiřího Havelky Československé filmové hospodářství - ty jsou zpracovány pro pětiletá období 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Uvádíme dva údaje o návštěvnosti v českých zemích: návštěvnost za celé období 1945-1970 a samostatně návštěvnost za první období po uvedení do českých kin (pokud byl film premiérován v posledním roce pětiletého období, uvádíme údaj pro celé následující pětileté období - tj. např. film premiérovaný v roce 1955 má uvedenou návštěvnost dosaženou do roku 1960). Tyto údaje se mohou výrazně lišit především v případě, že film byl později uveden v obnovené premiéře.