Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Title
Pražské noci
 
programme
25 July 1969–31 July 1969, Lucerna
15 August 1969–21 August 1969, Jas
25 July 1969–31 July 1969, Slovan
08 August 1969–14 August 1969, Svět
22 August 1969–28 August 1969, Vlast
01 August 1969–07 August 1969, Osvěta
06 September 1969, Sokolovo
 
nahoru
 
 
* Informace o návštěvnosti jsou převzaty z publikací Jiřího Havelky Československé filmové hospodářství - ty jsou zpracovány pro pětiletá období 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Uvádíme dva údaje o návštěvnosti v českých zemích: návštěvnost za celé období 1945-1970 a samostatně návštěvnost za první období po uvedení do českých kin (pokud byl film premiérován v posledním roce pětiletého období, uvádíme údaj pro celé následující pětileté období - tj. např. film premiérovaný v roce 1955 má uvedenou návštěvnost dosaženou do roku 1960). Tyto údaje se mohou výrazně lišit především v případě, že film byl později uveden v obnovené premiéře.