Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Title
Než skončí tato noc
 
programme
01 July 1966–04 July 1966, Osvěta
15 July 1966–19 July 1966, Slovan
15 July 1966–18 July 1966, Vlast
20 September 1966–22 September 1966, Mír
09 September 1966–12 September 1966, Jas
13 September 1966, Svět
10 September 1966, Vlast
19 August 1966–22 August 1966, Sport
 
nahoru
 
 
* Informace o návštěvnosti jsou převzaty z publikací Jiřího Havelky Československé filmové hospodářství - ty jsou zpracovány pro pětiletá období 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Uvádíme dva údaje o návštěvnosti v českých zemích: návštěvnost za celé období 1945-1970 a samostatně návštěvnost za první období po uvedení do českých kin (pokud byl film premiérován v posledním roce pětiletého období, uvádíme údaj pro celé následující pětileté období - tj. např. film premiérovaný v roce 1955 má uvedenou návštěvnost dosaženou do roku 1960). Tyto údaje se mohou výrazně lišit především v případě, že film byl později uveden v obnovené premiéře.